فایل های دسته بندی مدارک پزشکی - صفحه 1

زنان واشتغال و بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان در ایران

فهرست مطالب عنوان: مقدمه بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر نگرشها نسبت به زنان به عنوان مدیر، هنوز همانطور است منابع مقدمه با توجه به تاريخ گذشتگان و تمدن كهن بشريت زنان هميشه به عنوان جنس دوم محصوب مي‍شدند و همواره نسبت به مردان از اهميت پائين‍تري برخوردار بوده‍اند

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش بازديد از نمايشگاه بين المللي شيريني و شكلات

از قسمت بسته بندي تافي و آبنبات سعادت همراهي و بودن در كنار اين عزيزان از جمله مديريت محترم توليد جناب آقاي مهندس لطفيان جناب آقاي مهندس ابراهيمي جناب آقاي مهندس احمد خاني و خانم نيلدا عزيزي را داشتم. لذا شرحي از بازديد و انجام ماموريت در نمايشگاه شيريني و شكلات به حضورتان ارسال ميگردد: نم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل