فایل های دسته بندی مهندسی شیلات - صفحه 1

بررسی و مطالعه زیست شناسی انواع مارماهی ها

ویژگیهای گرددهانان ویژگیهایی که باعث می‌شود گرددهانان را در رده مهره‌داران قرار دهند عبارتند از: مغز متمایز و ویژه ، دارا بودن گوشهای داخلی و وجود گویچه‌های سرخ و سفید در خون. بخشهای ابتدایی ناشی از مهره‌های بندبندی و دستگاههای متناسب با جانور مهره‌دار در آنها وجود دارد. گرددهانان به علت نداشتن سر

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل